Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych

 Orange dla Bibliotek

 Program Rozwoju Bibliotek

 Program Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego I Biblioteki Narodowej “Zakup Nowości Wydawniczych Do Bibliotek Publicznych – Priorytet 1”

GBP w Nawojowej w 2020 roku uzyskała środki finansowe z Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 -Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych na kwotę 3.230,00 zł.

Logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa