UWAGA:

BIBLIOTEKA OTWARTA – ZAPRASZAMY!

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE WPROWADZONE ZOSTAJĄ
LIMITY OSÓB W BUDYNKU BIBLIOTEKI:

MAKSYMALNIE 1 OSOBA NA STANOWISKU ZWROTÓW / WYPOŻYCZALNI