Sejm RP wybrał Literackich Patronów Roku 2021

Zostali nimi:

  • Krzysztof Kamil Baczyński w stulecie urodzin,
  • Stefan Wyszyński w 40. rocznicę śmierci, a także 120. rocznicę urodzin duchownego,
  • Stanisław Lem w 100. rocznicę urodzin pisarza,
  • Tadeusz Różewicz w 100. rocznicę urodzin,
  • Cyprian Kamil Norwid w 200. rocznicę urodzin.

Sejm przyjął też uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wiekopomnego aktu.

STANISŁAW LEM – 100. rocznica urodzin
(ur. 12 lub 13 września 1921 r., zm. 27 marca 2006 r.) pisarz uznawany za najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie. Jego powieści i opowiadania, zaliczane do kanonu literatury światowej przetłumaczono na ponad czterdzieści języków i wydano – jak dotąd – w nakładzie 30 milionów egzemplarzy – można przeczytać w uchwale sejmowej.

CYPRIAN KAMIL NORWID – 200. rocznica urodzin
(ur. 24 września 1821 r. zm., 23 maja 1883 r.)  Był poetą, dramatopisarzem, prozaikiem i myślicielem, a także artystą sztuk pięknych. Twórczość Norwida, nierozumiana przez mu współczesnych, została odkryta na nowo dopiero w XX w.
W twórczości swej Norwid odwoływał się do narodowej i ogólno-europejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem. Na zawsze weszły do zbiorowej świadomości Norwidowe frazy, jak ta: „Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek”. Największą wartością,
promieniującą ze wszystkich jego dzieł jest wolność – wolność jednostki i narodu, wolność w dziedzinie twórczości i wolność polityczna – brzmi treść uchwały sejmowej.

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI – 100. rocznica urodzin
(ur. 22 stycznia 1921 r., zm. 4 sierpnia 1944 r.) poeta pokolenia Kolumbów, pokolenia, które – jak podkreślono w uchwale sejmowej – swoje życie poświęciło Ojczyźnie.

TADEUSZ RÓŻEWICZ – 100. rocznica urodzin
(ur. 9 października 1921 r, zm. 24 kwietnia 2014 r.) poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta.
W uzasadnieniu uchwały napisano: “Zmienił polską poezję, stworzył jej nową formę. Ambasador polszczyzny. Poeta przełomu, głęboko związany z losem pokolenia wojennego. Po przeżyciu ludobójstwa, okrucieństwa wojny, Holocaustu, stworzył nowy język poezji. Wnikliwy obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. Nieobojętny, pełen czułości dla świata i empatii dla szarego człowieka – bohatera. Poprzez nową poetycką formę precyzyjnie definiował kryzys współczesnego świata jak i rozdarcie współczesnego człowieka. Wybitny dramaturg.”