Książkowe Degustacje – Paweł Wakuła

 2 czerwca 2022 r. Biblioteka w Żeleźnikowej Wielkiej

Na Książkowe Degustacje – literacko-ilustratorskie do bibliotek publicznych w powiecie nowosądeckim przyjechał z Łodzi pisarz, ilustrator i rysownik prasowy Paweł Wakuła.

Z dorobkiem mistrza pióra od 30 maja do 3 czerwca 2022 roku, zapoznało się – 413 słuchaczy w wieku od przedszkola do seniora.

Paweł Wakuła podczas spotkań się z czytelnikami w Przysietnicy, Rytrze, Muszynie, Nowej Wsi, Starym Sączu, Mystkowie, Żeleźnikowej Wielkiej, Miłkowej, Gostwicy oraz Woli Kosnowej, odpowiadał na zadawane pytania, w humorystyczny sposób opowiadał o swojej twórczości, bohaterach książek, rozmowę wzbogacał rysunkami. Zachęcał do czytania, a tym samym jak mówi nazwa projektu- do degustacji książek.

Po spotkaniu można było otrzymać autograf na książce lub zakładce – wykonanej przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO.

Literackie wydarzenie odbyło się dzięki realizowanemu przez Powiatową i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu projektowi „Książkowe degustacje-biblioteki atrakcje”, dofinansowanemu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącemu z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach Programu Rządowego Partnerstwo dla książki.