Organizatorzy konkursu, Gminna Biblioteka Publiczna w Nawojowej, Gminny Ośrodek Kultury w Nawojowej.

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży  z placówek oświatowych terenu Gminy Nawojowa (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie)

Do konkursu przesłano 4 piękne kolędy wraz z życzeniami.

Skład komisji:

–Beata Borek i Izabela Mokrzycka, Magdalena Szczecina.

Po wysłuchaniu kolęd i pastorałek zaprezentowanych przez uczestników konkursu, Komisja zgodnie z wymaganiami regulaminowymi oraz kryteriami oceny: dobór repertuaru, interpretacja, intonacja, ogólny wyraz artystyczny, podjęła decyzję o przyznaniu następujących miejsc:

 

I MIEJSCE Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej

II MIEJSCE otrzymują pozostali uczestnicy :

Szkoła Podstawowa w Nawojowej,

Szkoła Podstawowa we Frycowej,

Szkoła Podstawowa w Bączej Kuninie

 

Organizatorzy  i Komisja składa podziękowania uczestnikom, którzy poprzez udział w konkursie przyczynili się do pielęgnowania i kultywowania tradycji oraz zwyczajów Bożonarodzeniowych.

Dziękujemy za trud, poświęcony czas oraz wkład pracy włożony w przygotowanie kolęd oraz pastorałek.

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają  dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

Jeszcze raz składamy gratulacje i podziękowania za dla wszystkich uczestników konkursu. Do zobaczenia w następnym roku!

Przedstawiamy wam nadesłane kolędy i Zapraszamy do obejrzenia.

Kolęda 1

Kolęda 2

Kolęda 3

życzenia

Kolęda 4