„KLUBU KSIĄŻKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”

Dnia 18 lutego 2009r. zainicjował swoją działalność Klub Książki dla Dzieci i Młodzieży przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Nawojowej.
Kluby Książki dla Dzieci i Młodzieży to projekt, którego ideą jest możliwość stworzenia miejsca, gdzie można podyskutować o przeczytanych książkach. Bo przecież każdy z nas ma swoją opinię, i nie trzeba być krytykiem literackim by móc ją wyrazić.
Na każdym spotkaniu klubowicze dzielą się swoimi odczuciami, opowiadają i wymieniają poglądy na temat przeczytanych książek, proponują innym swoje ulubione lektury. Ponadto w Klubie będą odbywały się zajęcia plastyczne związane tematycznie z książką, konkursy, gry i zabawy. W spotkaniach autorskich i konkursach organizowanych w GBP w Nawojowej uczestnicy kluby będą mieli pierwszeństwo udziału.
Projekt Kluby Książki dla dzieci i młodzieży wpisuje się w wieloletni program promocji czytelnictwa i wsparcia sektora książki Tu Czytamy!, którego celem jest wykreowanie mody na czytanie poprzez akcentowanie przyjemności płynących z lektury – udział w życiu literackim, spotkania z ciekawymi ludźmi, interesujące dyskusje, możliwość twórczego wykorzystania wiedzy płynącej z książek i literatury. Projekt ma na celu promować współczesną literaturę polską i obcą oraz przybliżać sylwetki pisarzy. Dyskusja nad książką z innymi czytelnikami umożliwia poszerzenie horyzontów literackich, kształtuje niezależną myśl krytyczną. Klub Książki poprzez swoja działalność podnosi rangę czytelnictwa i książki wobec innych konkurencyjnych sposobów spędzania wolnego czasu. Kluby Książki to projekt adresowany do czytelników korzystających z GBP w Nawojowej. Oparty jest na założeniu, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie przeczytanych książkach oraz kształtuje przekonanie, iż nie trzeba być krytykiem,
by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze. Celem Klubów jest także ożywienie środowiska skupionego wokół biblioteki oraz zachęcenie do aktywnego promowania mody na czytanie.

Klub Książki dla Dzieci i Młodzieży jest :

 • dla dzieci i młodzieży, które lubią czytać i rozmawiać o książkach,
 • klubowicze mogą zapoznać się z nowymi autorami i gatunkami literackimi,
 • na spotkaniach mogą podzielić się swoimi wrażeniami z przeczytanej lektury,
 • podzielić się informacjami o swoich ulubionych bohaterach książek,
 • uczestnicy nie muszą prowadzić poważnych dyskusji literackich ani znać się na literaturze,
 • mają jako pierwsi dostęp do nowości w bibliotece,
 • mogą obejrzeć ekranizacje książek na płytach DVD udostępnionych przez bibliotekę lub członków Klubu,
 • jest to doskonały sposób na poznanie nowych ludzi oraz świetna zabawa,
 • moderatorem klubu jest pracownik biblioteki,
 • spotkania mogą być nieformalne lub uprzednio przygotowane,
 • mogą być prowadzone przez moderatora albo przez członków klubu.

REGULAMIN

KLUBU KSIĄŻKI dla Dzieci i Młodzieży Gminna Biblioteka Publiczna w Nawojowej

Klub Książki dla Dzieci i Młodzieży działa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nawojowej.
Podstawowym zadaniem Klubu jest promowanie współczesnej literatury i kultury dla dzieci i młodzieży wśród lokalnej społeczności. Członkiem Klubu może zostać każdy, kto wpisze się na listę uczestników Klubu i zgodzi się uczestniczyć w spotkaniach Klubu.
Klub powinien liczyć nie mniej niż trzech (3) i nie więcej niż dwudziestu (20) członków.
Uczestnik zobowiązuje się do czytania, dyskutowania i zwrotu w terminie dostarczonych przez Klub lektur.
Lektury są udostępniane uczestnikom klubu nieodpłatnie, na zewnątrz.
Spotkania Klubu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Spotkania prowadzone są przez animatora (z ramienia biblioteki) lub przez jednego z uczestników Klubu.
W Klubie panują zasady demokratycznego wyboru, wszelkie sporne kwestie rozstrzygane są na zasadzie głosowania, w momencie równej liczby głosów decydujący jest głos animatora.
Spotkanie autorskie ma charakter otwarty, jednakże członkowie Klubu mają pierwszeństwo w uczestnictwie.
Niniejszy regulamin ma charakter przykładowy, o wszelkich spornych, bądź nieporuszonych tu kwestiach decydują członkowie klubu wspólnie z animatorem.

Zasady dyskusji

 • szanujemy opinie innych,
 • nie oceniamy gustów czytelniczych członków grupy,
 • nie wszystkie lektury przypadną nam do gustu, ale mimo to spróbujemy je przeczytać,
 • przychodzimy na spotkanie nawet, jeśli nie udało się nam dokończyć lektury,
 • każdy członek grupy jest w niej mile widziany, bez względu na to w jakim tempie czyta bądź też ile swojego czasu może spędzać z grupą,
 • jesteśmy otwarci na nowych autorów i nowe książki,
 • przede wszystkim mamy się dobrze bawić !

Relacja z pierwszego spotkania uczestników

„Klubu Książki dla Dzieci i Młodzieży”

Dnia 21.03.2009 r. odbyło się spotkanie członków Klubu Książki działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Nawojowej.
Na spotkanie przybyły dzieci w różnym wieku, od uczniów klasy „O” po uczniów szkoły gimnazjalnej. Spotkanie poprowadziła Pani bibliotekarka.
Tematem pierwszego spotkania było omówienie zasad działania Klubu, charakter spotkań oraz zapoznanie z działalnością biblioteki. Uczestnicy mieli zastanowić się nad propozycjami książek, które Biblioteka powinna zakupić. Dzieci otrzymały zaproszenie na Warsztaty Czerpania Papieru, bo przypominamy że uczestnicy Klubu maja możliwość uczestniczenia we wszystkich imprezach organizowanych przez bibliotekę.
Spotkanie naszego klubu dla dzieci można chyba uznać za udane, skoro dzieciaki były zadowolone i dobrze się u nas czuły o czym świadczą rysunki ulubionych postaci z bajek namalowane przez młodszych uczestników.. Mamy, więc cichą nadzieję, że Klub dla dzieci przy naszej placówce będzie działał i będzie przybywało jego członków.

Dom Pani Wiosny - rysunek wykonana przez członka klubu

Dom Pani Wiosny – rysunek wykonana przez członka klubu

Dom Pani Wiosny - drugi rysunek wykonana przez członka klubu

Dom Pani Wiosny – drugi  rysunek wykonana przez członka klubu

Dom Pani Wiosny - kolejny rysunek wykonana przez członka klubu

Dom Pani Wiosny – kolejny rysunek wykonana przez członka klubu