Zapraszamy do udziału dzieci od 5 do 7 lat.

Termin przesłania kart zgłoszeniowych:

upływa 3 czerwca 2022 roku

W ocenie recytatora brane będą pod uwagę: opanowanie pamięciowe utworu, dobór wiersza, dykcja /sposób mówienia, poprawność wypowiedzi/, ogólny wyraz artystyczny /naturalność wypowiedzi, rekwizyty/.

Oceny dokona Jury powołane przez Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu w trakcie jego trwania.

Konkurs odbędzie się:

8 czerwca 2022 roku /środa / o godz. 14.00
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nawojowej, ul. Zamkowa 22

Informacje o konkursie będą publikowane na stronie internetowej biblioteki: biblioteka-nawojowa.pl

Kontakt:

tel. 18 445-75-04

 

Regulamin Termin przesłania kart zgłoszeniowych