Gminny Konkurs Recytatorski
„Przedszkolne wierszyki: Wszechświat w poezji dziecięcej” – regulamin

Konkurs organizowany w związku z ustanowieniem przez Senat RP 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika

Organizatorzy:

Gminna Biblioteka Publiczna w Nawojowej i Gminny Ośrodek Kultury w Nawojowej

Cele konkursu

 1. Zapoznanie dzieci z tematyką dotyczącą kosmosu, planet i wszechświata.
 2. Zapoznanie z postacią Mikołaja Kopernika, wielkiego polskiego astronoma.
 3. Uwrażliwienie młodego odbiorcy na poezję dziecięcą.
 4. Przygotowanie dzieci do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 5. Doskonalenie umiejętności recytatorskich wśród przedszkolaków.

Zasady uczestnictwa

 1. Gminny Konkurs Recytatorski skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (4-7 lat) lub szkolna zerówka z terenu gminy Nawojowa.
 2. Uczestnicy konkursu przygotowują do recytacji jeden dowolnie wybrany wiersz z dowolnych zbiorów poetyckich, Internetu lub polecanego przez Bibliotekę wyboru poezji, o łącznym czasie nie przekraczającym 5 minut.
 3. Przystąpienie do konkursu należy zgłosić osobiście lub wysyłając formularz zgłoszeniowy wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa / klauzulą RODO.
 4. Jeżeli zgłaszającą do konkursu jest placówka przedszkolna, przesyła ona zapisane na formularzu zgłoszeniowym trzy osoby wyłonione drogą konkursową z placówki przedszkolnej lub szkolnej.
 5. Recytatorska prezentacja utworów może być wzbogacona o środki teatralne: gesty, ruch, muzykę, elementy scenograficzne /jeżeli służą one twórczej interpretacji tekstu/.

Termin przesyłania kart zgłoszeniowych upływa 7 czerwca 2023 roku

W ocenie recytatora brane będą pod uwagę: dobór wiersza, opanowanie pamięciowe utworu, dykcja, ogólny wyraz artystyczny.

Oceny dokona Jury powołane przez Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu w trakcie jego trwania.

Konkurs odbędzie się: 16 czerwca 2023 roku /piątek / o godz. 10.30

w Gminnym Ośrodku Kultury w Nawojowej

Informacje o konkursie będą publikowane na stronie internetowej biblioteki: https://biblioteka-nawojowa.pl/

 • Kontakt telefoniczny: GBP
 • 18 445-75-04
 • Kontakt telefoniczny: GOK 18-445-70-94

Regulamin

Wiersze

Zgoda

Karta zgłoszenia

Wiersze Gminny Konkurs Recytatorski