Konkurs fotograficzny “Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY”

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NAWOJOWEJ  OGŁASZA KONKURS FOTOGRAFICZNY

NA NAJLEPSZY PORTRET POD HASŁEM:

“Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY”

Zasady uczestnictwa w konkursie:

1.Konkurs ma charakter otwarty i jest dostępny dla wszystkich fotografujących mieszkańców Gminy Nawojowa. Jego celem jest wizualizacja pasji czytania, popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu (w domu, w miejscach publicznych takich jak: ulica, park, plac zabaw, sklep, autobus, szkoła, biblioteka itp.), a także upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, dialogu ze światem i wyrażania emocji.

2.Każdy uczestnik może nadesłać do 2 prac.

3. Technika prac jest dowolna.

4.Fotografie w formacie JPG o minimalnej rozdzielczości 800×600 należy przesłać elektronicznie  do 31 marca 2021 r.

5. Każde zdjęcie należy czytelnie opisać podając: godło autora jego tytuł oraz dane do kontaktu.

6.Przesłane zdjęcia nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność   organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

7. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

8.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi  w kwietniu 2021 r., za pośrednictwem strony www.bibliotek-nawojowa.pl

9.Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

10.Spośród przekazanych prac Jury wybierze 5 najbardziej oryginalnych prac.

11.Przewidujemy  Nagrody książkowe i DUŻE czekolady z orzechami.

12 Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań biblioteki.

13 Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu.

14.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z późniejszymi zmianami.

Prace należy przesyłać na  adres: e-mail bib_ug_naw@op.pl lub za pośrednictwem

 

https://www.facebook.com/biblioteka.nawojowa.3/

https://www.facebook.com/Biblioteka-Nawojowa-103538651798822