Gminna

Biblioteka Publiczna

Filia

Frycowa

Filia

Żeleźnikowa Wielka

Kontakt :

ul. Zamkowa 22 (stara plebania)

33-335 Nawojowa

tel.: 18 445-75-04

e-mail : bib_ug_naw@op.pl

Kontakt :

Frycowa 177 (szkoła podstawowa)

33-335 Nawojowa

tel.: 18 446-79-97

e-mail : bib_ug_naw@op.pl

Kontakt :

ul. św. Jana Pawła II 93 (dom nauczyciela)

33-335 Żeleźnikowa Wielka

tel.: 18 442-92-82

e-mail : bib_ug_naw@op.pl

Pracownicy :

Magdalena Szczecina

p.o. Dyrektora GBP w Nawojowej

Pracownicy :

Magdalena Szczecina

p.o. Dyrektora GBP w Nawojowej

Pracownicy :

Izabela Mokrzycka

Księgowość

Kontakt :

ul. Parkowa 1 (budynek szkoły)

33-335 Nawojowa

Pracownik :

Agnieszka Rosa-Lelito

Główny Księgowy