„Gorset i dynamit” – wystawa o Damach Niepodległości II RP w bibliotece

 

„Gorset i dynamit” to najnowsza wystawa Biura „Niepodległa” prezentująca sylwetki żon mężów stanu, których osiągnięcia często pozostają w cieniu dokonań ich wspólmałżonków. Powstała z okazji ustanowionego przez Sejm RP roku Aleksandry PiłsudskiejEkspozycja otworzyła się się 14 grudnia 2023 r., niemal dokładnie w urodziny drugiej żony Józefa Piłsudskiego.

Historia II Rzeczypospolitej łączy historie ludzi, którzy za swoją powinność uważali odbudowę niepodległej Polski, walczyli o jej wolność, a następnie świadomie pracowali w swoich dziedzinach, wykazując się odpowiedzialnością za swój kraj. W procesy te aktywnie włączały się Polki. Dzięki determinacji, uporowi i często wbrew opinii bliskich i społeczeństwa realizowały swoje cele, wypracowane na skutek uważnej obserwacji otoczenia i zjawisk w nim zachodzących. By odbudować ojczyznę niezbędne było ujednolicenie i zrekonstruowanie niemal każdej dziedziny życia w obszarze nowych granic II RP, dotychczas zarządzanym przez trzech zaborców. Było to szczególnie trudne ze względu na zniszczenia i grabieże dokonane podczas I wojny światowej, panujące niepokoje społeczne i wojnę toczącą się nadal na części ziem.

Aleksandra Piłsudska, Maria Bartel, Elżbieta Korfanty, Cezaria Jędrzejewicz, Helena Paderewska, Zofia Moraczewska, Michalina Mościcka, to żony mężów stanu, prezydentów i premierów II RP, które nie tylko realizowały potrzeby osobiste, ale jako równorzędne zadanie traktowały dbanie o Polskę. Na wystawie „Gorset i dynamit” każda z nich reprezentuje jedną z siedmiu kwestii kluczowych dla budowania silnego państwa: wolność, niepodległość, tożsamość, edukację, zaangażowanie polityczne, współodpowiedzialność społeczną, prawa kobiet.

 

Udostępniona przez